Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 2
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Scutirea de impozit a profitului reinvestit
Publicat: 22 mai 2014


In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308/25.04.2014 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Conform prevederilor ordonantei, profitul investit în echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru - astfel cum sunt prevazute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.

Aceste prevederi se aplica pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse si/sau achizitionate dupa 1 iulie 2014 si puse în functiune pâna la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Prevederile ordonantei de urgenta intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2014.


Procedura
Profitul investit potrivit prevederilor mentionate mai sus reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

Pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2014, în aplicarea facilitatii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 si investit în activele mentionate mai sus produse si/sau achizitionate si puse în functiune dupa aceeasi data.

Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, în situatia în care se efectueaza investitii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

În cazul contribuabililor prevazuti la art. 112 indice 1(microîntreprinderi) care devin platitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 112 indice 6, pentru aplicarea facilitatii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice, puse în functiune începând cu trimestrul în care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.

Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfârsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pâna la concurenta profitului contabil înregistrat la sfârsitul exercitiului financiar. În cazul în care la sfârsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit. Rezerva astfel constituita nu intra sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul Fiscal, urmând sa se impoziteze la momentul utilizarii sub orice forma, precum si în cazul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, daca societatea beneficiara nu preia aceasta rezerva.

Pentru echipamentele tehnologice care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investitiile puse în functiune partial în anul respectiv, în baza unor situatii partiale de lucrari.


Conditii
Prevederile legale mentionate mai sus se aplica pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

Contribuabilii care beneficiaza de aceste prevederi au obligatia de a pastra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de Procedura Fiscala, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi echipamentele tehnologice care se înscriu în oricare dintre urmatoarele situatii:

- sunt transferate în cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
- sunt înstrainate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
- sunt distruse, pierdute sau furate, în conditiile în care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzator de contribuabil. În cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Contribuabilii care aplica scutirea pentru profitul reinvestit nu pot opta si pentru metoda de amortizare accelerata pentru echipamentele tehnologice respective.

Sursa: www.finantevalcea.ro
scutire, impozit, profit, reinvestit, 2014

Top accesari azi

Declararea impozitului retinut de la nerezidenti ...[4]

Depunerea si completarea Declaratiei 394 in 2015...[4]

In atentia societatilor si companiilor nationale!...[3]

Republicarea actelor normative, la aceeasi data cu publicarea legii de amendare...[3]

Taxa pe valoarea adaugata de pe bonurile fiscale poate fi dedusa ...[3]

Obligatiile unei persoane fizice autorizate care are angajati...[2]

Obligatia operatorilor economici inregistrati in Romania in scopuri de taxa pe valoarea adaugata de a transmite informatiile statistice Intrastat...[2]

Valorile nominale indexate pentru tichetele de masa si de cresa ...[2]

Procedura incetarii obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, formular 601 ...[2]

Vineri, 20 decembrie 2013 inclusiv, termen pentru unele obligatii fiscale ...[2]

Cotele de contributii de asigurari sociale pentru anul 2014 ...[2]

Proiect normativ in dezbatere publica ...[2]

Sustinerea entitatilor nonprofit ...[2]

Perioada fiscala a taxei pe valoarea adaugata ...[2]

Stabilirea rezidentei fiscale in Romania a persoanelor fizice...[2]

In atentia persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente si beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului! ...[2]

Instructiuni de completare a formularului 012 - Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit...[2]

Obligatii declarative cu termene in luna februarie 2014 ...[2]

Raspunderea solidara in cazul recuperarii creantelor fiscale...[2]

Cursul de schimb valutar utilizat la calculul cifrei de afaceri la 31.12.2014...[2]