• 0722 - 39 69 59
  • info@descarc.ro

Categorie: Acte necesare

Acte necesare înregistrarea căsătoriei

Acte necesare înregistrarea căsătoriei:

Căsătoria se încheie de către Ofițerul de stare civila, la sediul autorității administrației publice locale in a cărei raza administrativ-teritoriala își are domiciliul (reședința) unul dintre viitorii soți. Pentru încheierea căsătoriei, viitorii soți trebuie sa prezinte fiecare următoarele acte:

1. Declarația de căsătorie, completata personal de către viitorii soți, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;

2. Actul de identitate;

3. Certificatul de naștere, in original si copie;

4. Certificatul medical privind starea sănătății, care este valabil 14 zile de la data emiterii;

5. Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea căsătoriei anterioare sau decesul soțului/soției, daca este cazul.

Acte necesare nou născut / alocația de stat / indemnizația creștere copil

1. Acte necesare pentru eliberarea CERTIFICAT CONSTATATOR DE NAȘTERE (la maternitate):

– acte identitate părinți;

– certificate naștere părinți;

– certificat căsătorie.

2. Acte necesare CERTIFICAT NASTERE COPIL (in termen de 15 zile):

– certificat constatator de naștere;

– acte identitate părinți;

– certificate naștere părinți;

– certificat căsătorie.

3. Acte necesare pentru TRUSOU NOU-NASCUT:

– certificat naștere nou-născut (original si copie xerox);

– acte identitate părinți (original si copie xerox);

-cerere tip – dublu exemplar (prezenta obligatorie a ambilor părinți).

4. Acte necesare acordării ALOCATIEI DE STAT (0-2 ani)

– cerere tip;

– act de identitate al unuia dintre părinți (copie si original);

– certificat naștere nou-născut (copie si original);

– dosar cu șină.

5. Acte necesare pentru INDEMNIZATIA LUNARA PENTRU CREȘTERE COPIL PANA LA 2 ANI:

– cerere tip;

– act de identitate solicitant;

– certificat naștere copil (original si copie);

– adeverință tip eliberata de angajator ( din care sa rezulte: veniturile salariale timp de 12 luni pana la

nașterea copilului, prima si ultima zi de concediu maternitate, data împlinirii celor 42 zile- concediu de lăuzie, prima zi de concediu de creștere copil);

– dosar cu șină.

Reducere de 30% la prima descărcare?

X
0
    0
    Coș
    Coșul este golMagazin