• 0722 - 39 69 59
  • info@descarc.ro

Acte necesare înregistrarea căsătoriei

nov. 30, 2021 Acte necesare, Utile
Acte necesare înregistrarea căsătoriei

Acte necesare înregistrarea căsătoriei:

Căsătoria se încheie de către Ofițerul de stare civila, la sediul autorității administrației publice locale in a cărei raza administrativ-teritoriala își are domiciliul (reședința) unul dintre viitorii soți. Pentru încheierea căsătoriei, viitorii soți trebuie sa prezinte fiecare următoarele acte:

1. Declarația de căsătorie, completata personal de către viitorii soți, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;

2. Actul de identitate;

3. Certificatul de naștere, in original si copie;

4. Certificatul medical privind starea sănătății, care este valabil 14 zile de la data emiterii;

5. Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea căsătoriei anterioare sau decesul soțului/soției, daca este cazul.

De mona

22.055 de comentarii la „Acte necesare înregistrarea căsătoriei”