• 0722 - 39 69 59
 • info@descarc.ro

Categorie: Utile

24 Decembrie – zi liberă?

Ziua de 24 decembrie ar putea deveni și ea zi de sărbătoare legală, în care salariații să nu meargă la muncă, potrivit unei propuneri legislative înregistrată recent la Senat. Astfel, numărul liberelor legale dintr-un an ar putea ajunge la 16.

Conform propunerii legislative de la Senat, se dorește modificarea articolului din Codul Muncii care enumeră zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează, astfel încât ziua de 24 decembrie să fie și ea inclusă.

Dacă modificările propuse vor fi adoptate, art. 139 din Codul Muncii se va modifica, iar ajunul Crăciunului va fi inclus în lista liberelor legale.

În România, Codul Muncii prevede un număr de 15 zile care sunt considerate a fi sărbători legale, iar potrivit inițiatorilor, în țara noastră numărul acestora este cel mai mic, comparativ cu alte state europene.

Totodată, legislația românească nu permite compensarea zilelor de sărbătoare care pică în weekend, cu zile libere nelucrătoare care pot fi luate ulterior.

Cine conduce firma? Asociatul sau administratorul?

O societate cu răspundere limitată este condusă de unul sau mai mulți asociați, precum și administratori. Unul dintre asociați poate avea calitatea de administrator. Toate drepturile și obligațiile administratorilor și asociaților sunt prevăzute în actul constitutiv al societății, în Legea nr. 31/1990 și se completează cu dispozițiile Codului civil (art. 1894-1902), adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată cu modificări, în vigoare de la 1 octombrie 2011).

Chiar dacă asociații au adunări generale prin care decid probleme firmei, despre care poți afla mai multe administratorul este cel care le duce la îndeplinire în viața de zi cu zi. El semnează toate documentele firmei și le pune în executare. Ca la stat, Parlamentul (asociații) decide, iar Guvernul (administratorul) execută.

Cine poate fi administrator într-un SRL?

Alineatul al doilea al articolului 1913 din Codul civil ne spune că administratorii pot fi asociați sau neasociați, persoane fizice ori persoane juridice, române sau străine.

Așadar, administratorul poate fi:

 • o persoană din firmă
 • o persoană din afara firmei
 • un cetățean român sau străin
 • o persoană juridică română sau străină

De toate pentru toți. Trebuie doar să vezi care e cea mai bună variantă pentru tine, că sigur ai cum să o pui în practică.

Administrator persoană fizică

Principalele condiții pentru ca o persoană fizică să aibă calitatea de administrator sunt:

 • Capacitatea juridică,
 • Onorabilitatea.

Pe lângă acestea, se pun trei probleme:

 • Problema calității de asociat a administratorului,
 • Problema cumulului funcției de administrator cu calitatea de salariat al aceleiași societăți,
 • Problema cumulului calității de administrator la mai multe societăți.

Capacitatea juridică a administratorului

Administratorul persoană fizică trebuie, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 să aibă capacitate deplină de folosință și de exercițiu.

Capacitatea de folosință este acea parte a capacității civile care constă în aptitudinea omului de a avea drepturi și obligații civile, iar capacitatea deplină de exercițiu este acea aptitudine de a dobândi și exercita drepturi civile și de a-și asuma și executa obligațiile civile.

Dat fiind faptul că administratorul încheie, pentru realizarea scopului societății, atât acte de administrare și conservare a patrimoniului social, cât și acte de dispoziție cu privire la acesta, este important ca cel numit administrator să aibă capacitate deplină de exercițiu. De aceea, legea prevede că o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu o capacitate de exercițiu restrânsă nu poate să exercite funcția de administrator.

Desemnarea ca administrator a unei persoane incapabile are drept consecință decăderea acesteia din drepturile aferente funcției de administrator, iar actele juridice încheiate de o asemenea persoană sunt lovite de nulitate absolută.

Asta înseamnă că trebuie să aibă 18 ani ca persoana fizică, pe scurt.

Onorabilitatea administratorului

Persoana fizică desemnată ca administrator trebuie să îndeplinească și condiția unei moralități neștirbite, poziția sa în cadrul societății impunând credibilitate, încredere, absolut necesară, atât în raporturile dintre administrator și societate, cât și în raporturile acestuia din urmă cu terții și cu ceilalți comercianți.

Condiția onorabilității administratorului este prevăzută expres în art. 6 alin (2) din Legea societăților. Acesta stabilește că nu pot fi administratori persoanele care sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea societăților.

ONRC nu are cum să verifice acest aspect, însă vei da o declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunea de fals, în care precizezi expres că îndeplinești condițiile de mai sus.

Calitatea de asociat a administratorului

În privința cumulului calității de asociat cu cea de administrator în SRL, Legea societăților distingea anterior între societatea în nume colectiv și societatea în comandită simplă, unde administratorul trebuia să aibă calitatea de asociat, și societatea pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni și societatea cu răspundere limitată, unde administratorul putea fi asociat sau neasociat.

În prezent, Legea nr. 31/1990 așa cum a fost modificată stabilește, potrivit art. 197 alin. (1) că, în principiu, în cazul societăților cu răspundere limitată, administratorul poate fi asociat sau neasociat, deci cele două calități se pot cumula sau nu, în funcție de situație.

Asta înseamnă, pe scurt, că administratorul poate fi o persoană ”din companie” sau ”din afara ei”, nu ai o obligație în acest sens.

Elevii din clasele primare vor beneficia de transport gratuit la școală

Elevii din clasele primare vor beneficia de transport gratuit la școală, începând cu prima zi a anului școlar 2022-2023.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, actul normativ pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, care prevede că elevii din ciclul primar vor putea beneficia de transport specializat din sau către unitatea de învățământ, cheltuielile fiind asigurate de la bugetul de stat, prin virament, către unitățile administrativ-teritoriale. „

În municipii și orașe, elevii din învățământul primar care urmează cursurile unei școli de stat, private sau denumite autorizate/acreditate pot beneficia de transport specializat precum excursii școlare, pentru transport de la/la școală.

Acoperirea cheltuielilor pentru transportul specializat se asigură de la bugetul de stat, prin virament, către unitățile administrativ-teritoriale”, prevede legea.

Prevederile vor intra in vigoare incepand cu prima zi a anului scolar 2022 – 2023.

Inițiatorul actului normativ face în continuare lobby și pentru mese gratuite în creșe și grădinițe

Inițiatorul legii, deputatul Robert Sighiartău a precizat că următorul sau obiectiv pentru copii și familii este adoptarea unei alte propuneri legislative privind asigurarea unei alimentații sănătoase și gratuite pentru copiii de la creșe și grădinițe.

„Proiectul de lege a ajuns la Cameră, la Comisia pentru învățământ. Nu am orgolii de autor, important este ca proiectul să treacă într-o formulă prin consens și fără tergiversări, iar copiii să beneficieze de prevederile lui.

Mă voi lupta pentru asta. Copiii și familiile României merită tot ce e mai bun”, spune pe pagina sa de socializare deputatul Robert Sighiartău.

Cea mai bună structură a unei întâlniri


Cea mai bună structură a unei întâlniri:

Pe parcursul carierei, precum și în alte momente ale vieții, s-ar putea să vi se ceară să organizați o întâlnire. Ți se poate cere chiar să asumi un rol oficial de secretar al unui grup sau organizație, fie că este voluntar sau ca poziție plătită. În această calitate, este esențial să știți ce trebuie făcut și să puteți lua note clare și precise, deoarece acest rol este în primul rând de a crea o înregistrare oficială a întâlnirii.

Pregătire: Înainte de Ședință

Există o serie de lucruri pe care secretarul trebuie să le știe înainte de o întâlnire, dintre care majoritatea pot fi aflate cu ușurință întrebând persoana care urmează să prezideze ședința.

Cele mai importante sunt: Cine este de așteptat să facă aranjamentele pentru întâlnire, inclusiv să găsească un loc și să organizeze băuturi răcoritoare adecvate și orice facilități audio / video? Acesta este adesea secretarul.

Cine este responsabil de pregătirea agendei? Fiecare scaun va avea propria sa preferință, dar aceasta este, de obicei, o responsabilitate de secretariat, lucrând cu scaunul. Pot exista și alte persoane care au dreptul de a adăuga puncte pe ordinea de zi. Șeful ședinței are un rol în a se asigura că agenda nu este supraîncărcată, ceea ce poate include discutarea cu președintele și alții despre ceea ce ar putea fi amânat pentru o întâlnire ulterioară și ce ar putea fi acoperit într-un raport scris.

Ce tip de note sau minute sunt necesare? Trebuie să fie procese verbale oficiale care să stabilească cine a spus ce, sau note scurte care să înregistreze acțiunile convenite? Cât de repede trebuie să fie elaborate și distribuite notele sau procesele-verbale după întâlnire? Care este procesul de ștergere a notelor pentru publicare?

Unora dintre scaune le place să aprobe minute înainte de a fi trimise mai departe, în timp ce altele preferă ca acestea să fie distribuite mai multor participanți cheie în același timp. Dacă sunteți nou în rolul dvs. de secretar, merită, de asemenea, să aflați cine este așteptat să participe, organizațiile pe care le reprezintă și câteva dintre problemele care au fost ridicate la întâlnirile anterioare. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți ce se întâmplă. Puteți face acest lucru analizând procesele-verbale anterioare ale ședințelor și întrebând, de asemenea, președintele despre ce este probabil să se discute. Este imperativ să trimiteți notițele întâlnii. Aceasta va include, dar nu se limitează la, ordinea de zi, procesul-verbal al ultimei întâlniri și orice documente pentru discuții sau informații.

În ziua întâlnirii, sunt câteva lucruri care trebuie făcute:

Asigurați-vă că știți cine este așteptat să participe la întâlnire. Dacă clădirea are agenți de securitate, poate fi necesar să furnizați o listă cu participanții. Ajungeți devreme la locație și verificați dacă totul este în regulă. Dacă sunteți responsabil pentru aranjamentele întâlnirii, asigurați-vă că totul este acolo, sala este amenajată corect, orice echipament audio / video funcționează, există suficiente scaune și au sosit băuturi răcoritoare. Poate doriți să vă gândiți cine stă unde și chiar să ne marcați un plan de locuri, deoarece acest lucru face o diferență enormă în modul în care se desfășoară întâlnirea. Ar trebui să vă asigurați că scaunul este așezat central și că sunteți așezat lângă el. Asigurați-vă că aveți o mulțime de copii de rezervă ale documentelor pentru cei care nu au adus o copie. Dacă există o mulțime de lucrări, ar putea fi potrivit să le aranjați într-un dosar folosind numere de pagină/secțiuni, astfel încât participanții să poată găsi cu ușurință lucrări legate de discuția curentă. Dacă utilizați insigne cu numele, așezați-le în ordine alfabetică pe o masă de lângă ușă, de unde participanții le pot ridica pe măsură ce sosesc.

Scrierea efectivă a procesului-verbal al unei ședințe

Procesul-verbal va trebui să includă o listă completă a celor prezenți și a tuturor celor care și-au trimis scuze. Pentru a evita să mâzgăliți frenetic în timp ce oamenii se prezintă în jurul mesei, distribuiți o foaie de înscriere prin care le cere oamenilor să-și dea numele, organizațiile și datele de contact. Notați orice scuze pentru absență oferite în timpul prezentărilor: oamenii se prezintă adesea ca „înlocuitorii lui și, apropo, el/ea își trimite scuzele”.

Important:

Modul în care iei notițe în cadrul ședinței depinde de cât de formale trebuie să fie procesul-verbal. Dacă raportați doar un scurt rezumat al discuției, plus orice puncte de acțiune, atunci vă puteți permite să ascultați discuția și apoi să o rezumați sub formă de note. Dacă, totuși, se așteaptă să notați punctele principale făcute de vorbitori individuali, atunci va trebui să faceți un set mai complet de note, inclusiv numele sau inițialele vorbitorilor. Este o chestiune de alegere dacă folosiți un laptop sau un pix și hârtie pentru a nota, deși este bine să verificați în prealabil preferința participanților, mai ales într-un rol plătit.

Acte necesare înregistrarea căsătoriei

Acte necesare înregistrarea căsătoriei:

Căsătoria se încheie de către Ofițerul de stare civila, la sediul autorității administrației publice locale in a cărei raza administrativ-teritoriala își are domiciliul (reședința) unul dintre viitorii soți. Pentru încheierea căsătoriei, viitorii soți trebuie sa prezinte fiecare următoarele acte:

1. Declarația de căsătorie, completata personal de către viitorii soți, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;

2. Actul de identitate;

3. Certificatul de naștere, in original si copie;

4. Certificatul medical privind starea sănătății, care este valabil 14 zile de la data emiterii;

5. Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea căsătoriei anterioare sau decesul soțului/soției, daca este cazul.

Acte necesare nou născut / alocația de stat / indemnizația creștere copil

1. Acte necesare pentru eliberarea CERTIFICAT CONSTATATOR DE NAȘTERE (la maternitate):

– acte identitate părinți;

– certificate naștere părinți;

– certificat căsătorie.

2. Acte necesare CERTIFICAT NASTERE COPIL (in termen de 15 zile):

– certificat constatator de naștere;

– acte identitate părinți;

– certificate naștere părinți;

– certificat căsătorie.

3. Acte necesare pentru TRUSOU NOU-NASCUT:

– certificat naștere nou-născut (original si copie xerox);

– acte identitate părinți (original si copie xerox);

-cerere tip – dublu exemplar (prezenta obligatorie a ambilor părinți).

4. Acte necesare acordării ALOCATIEI DE STAT (0-2 ani)

– cerere tip;

– act de identitate al unuia dintre părinți (copie si original);

– certificat naștere nou-născut (copie si original);

– dosar cu șină.

5. Acte necesare pentru INDEMNIZATIA LUNARA PENTRU CREȘTERE COPIL PANA LA 2 ANI:

– cerere tip;

– act de identitate solicitant;

– certificat naștere copil (original si copie);

– adeverință tip eliberata de angajator ( din care sa rezulte: veniturile salariale timp de 12 luni pana la

nașterea copilului, prima si ultima zi de concediu maternitate, data împlinirii celor 42 zile- concediu de lăuzie, prima zi de concediu de creștere copil);

– dosar cu șină.

Reducere de 30% la prima descărcare?

X
0
  0
  Coș
  Coșul este golMagazin