• 0722 - 39 69 59
 • info@descarc.ro

Categorie: Utile

Importanța Fișei Postului

Fișa postului este un instrument întocmit de compania care recrutează. În aceasta trebuie să se regăsească atribuțiile și drepturile ce îi revin unui angajat la viitorul loc de muncă. Și nu doar asta, ci și modul de îndeplinire a acestora atât timp cât este angajat pe o anumită poziție. Fișa postului trebuie, de asemenea, să conțină cerințele jobului, dar și sarcinile pe care angajatul le va îndeplini.

Deși este o anexă a contractului individual de muncă, fișa postului este la fel de importantă. Iar elementele pe care trebuie să le cuprindă sunt: cerințele necesare pentru ocuparea rolului, condițiile de muncă, responsabilitatea propriu-zisă a angajatului și standardele de performanță.

În Codul Muncii există mai multe articole care fac referire la fișa postului. Ele se referă atât la obligațiile și responsabilitățile viitorului angajat, cât și la ale angajatorului. Câteva dintre elementele care se regăsesc în Codul Muncii:

 • Angajatul este obligat să realizeze norma de muncă și să-și îndeplinească atribuțiile ce îi revin conform fișei postului.
 • La rândul lui, angajatorul are obligația de a informa angajații despre condițiile de muncă. Dar și de a asigura permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă.
 • Angajatorii care nu respectă cerințele din fișa postului pot fi amendați de către inspectoratul teritorial de muncă.

Fișa postului stă la baza mai multor procese de resurse umane. Printre acestea se numără recrutarea și selecția, angajarea, formarea profesională, dar și dezvoltarea viitorilor angajați. Fără fișa postului aceste procese nu s-ar derula într-un mod eficient.

De asemenea, aceasta este importantă pentru viitorul angajat care urmează să ocupe poziția scoasă la bătaie. Căci fișa postului este un ghid în care angajatului i se oferă o descriere detaliată a postului în termeni de responsabilități pe care trebuie să și le asume la nivelul organizației.

Având în față fișa postului, angajatul va cunoaște încă din prima zi tot ce presupune poziția sa în companie. Își va cunoaște responsabilitățile, sarcinile, mediul și programul de lucru.

Pentru angajator, aceasta mai poate reprezenta baza de plecare în evaluarea corectă a performanțelor și asigură totodată condițiile de promovare și formare profesională a viitorului angajat.

Fișa postului trebuie să conțină anumite elemente obligatorii. Printre acestea se numără:

 • denumirea oficială a postului
 • locul pe care îl va ocupa viitorul angajat în organigramă
 • cerințele necesare ocupării postului
 • definirea responsabilităților
 • indicatorii de performanță
 • data la care a fost întocmită și semnată atât de angajat, cât și de angajator.

După ce angajatul a acceptat noul său rol, va semna contactul împreună cu fișa postului. Unul dintre exemplare rămâne în departamentul de resurse umane, iar cel de-al doilea îi revine angajatului.

Aici găsiți modele de Fișe ale Postului. În cazul în care doriți personalizarea lui, #echipadescarc este la dispoziția d-voastra la 0722 – 39 69 59 sau personalizare@descarc.ro.

Dosare și condiții de eligibilitate Fonduri europene nerambursabile

Pentru exercitiul financiar 2014-2020, Romania are alocate fonduri europene in valoare de 38,9 miliarde de euro, dintre care aproximativ 3 miliarde sunt destinate exclusiv firmelor mici si mijlociii (IMM), sumele putand fi accesate pana in anul 2022.

Cu toate ca anumite linii de finantare si-au epuizat deja fondurile europene, exista inca suficiente oportunitati prin care un antreprenor sa obtina acces la finantarea europeana. In cele ce urmeaza vom explica intregul mecanism de functionare a fondurilor europene, vom prezenta principalele linii de finantare in functie de fiecare domeniu in parte si vom oferi informatii despre accesarea acestora.

La nivel european, fondurile sunt gestionate direct de Comisia Europeana, atunci cand proiectele sunt derulate de catre serviciile sale si prin gestiune partajata, de fiecare stat membru in parte, atunci cand programele de finantare sunt incredintate spre implementare tarilor membre UE. Aproximativ 80% din fondurile europene acordate se supun gestiunii partajate.

Principalele tipuri de fonduri europene

In Romania, principala sursa de finantare a Programelor Operationale este reprezentata de Fondurile Europene Structurale si de Investitii (fondurile ESI), care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economica si sociala la nivel national. Din aceasta categorie de fonduri fac parte:

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Acest fond urmareste consolidarea coeziunii economice si sociale la nivel european, prin corectarea dezechilibrelor existente intre regiunile din spatiul intracomunitar. Fondurile vizeaza domenii precum: dezvoltarea regionala, cresterea competitivitatii IMM-urilor, cercetarea, inovarea sau dezvoltarea urbana durabila.

Fondul de Coeziune (FC)

Acest fond finanteaza proiecte de infrastructura, mediu, energie, transport, prin imbunatatirea eficientei energetice, dezvoltarea transportului feroviar si public, utilizarea surselor de energie regenerabila.

Fondul Social European (FSE)

Acest fond reprezinta principalul instrument european care vizeaza crearea de locuri de munca si asigurarea de oportunitati profesionale echitabile pentru toti cetatenii europeni.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)

Reprezinta mecanismul european de finantare a politicii UE de dezvoltare rurala, prin care se acorda fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana pentru dezvoltarea economica si sociala a spatiului rural din Romania.

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)

Este fondul UE destinat politicilor europene in domeniul pescuitului si al afacerilor maritime.

De mentionat este faptul ca dezvoltarea agriculturii este finantata si prin platile directe (subventii agricole), suportate din Fondul European pentru Garantare Agricola (FEGA). In ceea ce priveste ajutoarele pentru persoanele defavorizate, sumele sunt distribuite prin Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD).

Fonduri europene nerambursabile

Fiecare dintre aceste fonduri este adresat unui anumit program, care vizeaza dezvoltarea unuia sau mai multor sectoare. Principalele programe finantate din fondurile europene structurale sunt:

Programul Operational Capital Uman (POCU);

Programul Operational Competitivitate (POC);

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM);

Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA);

Programul Operational Regional (POR);

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT);

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR);

Programul National pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM).

Potrivit documentelor cadru agreate cu Uniunea Europeana pentru exercitiul financiar 2014-2020, au fost stabilite anumite prioritati in ceea ce priveste investitiile finantate din fondurile europene.

Dintre acestea putem enumera:

 • Investitii in agricultura si dezvoltare rurala;
 • Investitii in acvacultura si in cresterea productivitatii IMM-urilor care isi desfasoara activitatea in acest domeniu;
 • Dezvoltarea IMM-urilor si cresterea competitivitatii mediului de afaceri;
 • Investitii in infrastructura de baza: transporturi, retele de apa potabila, canalizare, sanatate, educatie, turism, eficienta energetica si energie regenerabila;
 • Investitii in cercetare, dezvoltare si inovare in domenii prioritare pentru Romania, dar si in domeniul tehnologiei informatiei sau a comunicatiilor;
 • Investitii in capitalul uman, prin activitati de informare sau de reconversie profesionala, servicii sociale, infiintarea de locuri de munca si combaterea saraciei;
 • Cooperarea teritoriala intre regiunile UE in domeniul cercetarii, transportului, mediului, educatiei, sanatatii si securitatii;
 • Consolidarea capacitatii administrative a beneficiarilor in vederea pregatirii si implementarii proiectelor finantate din FESI;
 • Consolidarea si dezvoltarea administratiei publice centrale si locale prin realizarea de investitii specifice.

In functie de categoria fondului pentru care se solicita finantarea, urmatoarele entitati publice si private pot accesa fonduri europene:

Fonduri destinate politicii de coeziune

Aceste fonduri pot fi accesate de societati comerciale (intreprinderi mici si mijlocii, microintreprinderi sau intreprinderi mari), ONG-uri, autoritati publice locale si asociatii ale acestora, companii nationale, institute de cercetare, institutii publice sau de invatamant.

Fonduri destinate sectorului agricol

Acest tip de finantare poate fi accesat de PFA-uri cu profil agricol, cooperative agricole si societati cooperative agricole, dar si de grupurile de producatori infiintate conform legislatiei in vigoare.

Fonduri destinate infrastructurii locale

Sunt destinate organizatiilor sau federatiilor utilizatorilor de apa, formate din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole.

Afaceri non-agricole in mediul rural

Fondurile europene cuprinse in aceasta categorie pot fi accesate si utilizate de entitatile din mediul rural, pentru dezvoltarea de activitati, altele decat agricultura, dupa cum urmeaza:

Fermieri sau membri ai unei exploatatii agricole din mediul rural, care isi diversifica activitatea si demareaza pentru prima data un proiect non-agricol;

Microintreprinderi si intreprinderi mici infiintate in anul in care se depune cererea de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali, insa in care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii proiectului (start-up-uri).

In ceea ce priveste Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, finantarea poate fi accesata de: persoane aflate in saracie severa, persoane/familii aflate in situatii critice de viata sau persoane/familii fara adapost.

Cum sa accesezi fonduri europene

Daca iti doresti sa accesezi fonduri europene, insa nu cunosti pasii ce trebuie urmati, te vputem ajuta prim firma parteneră Monasi Cursuri și Consultanță. Totusi, trebuie sa retii ca procedurile si conditiile impuse difera in functie de fiecare linie de finantare in parte si de aceea, pentru a-ti asigura succesul, este necesar sa apelezi la serviciile unei agentii specializate in obtinerea de fonduri europene.

Eligibilitatea proiectului

Pentru inceput, va trebui sa te asiguri ca proiectul pentru care doresti sa obtii finantarea se incadreaza in domeniile de eligibilitate ale fondurilor, respectiv Programul Operational – Axa Prioritara.

Eligibilitatea beneficiarului

De asemenea, va trebui sa te asiguri si ca entitatea care va avea calitatea de beneficiar (intreprindere mica, fermier, PFA etc.) indeplineste conditiile de eligibilitate precizate in Ghidul Solicitantului respectivei masuri.

Elaborarea cererii de finantare

In continuare, este necesar sa elaborezi o cerere de finantare, care va trebui depusa in cadrul Programului Operational in care se incadreaza respectivul proiect, pana la data limita de depunere a cererilor.

Obtinerea finantarii depinde intr-o mare masura de corectitudinea cu care este completata cererea de finantare, dar si de calitatea proiectului si de respectarea tuturor conditiilor specifice mentionate in Ghidul Solicitantului respectivei masuri.

Etape de la depunerea cererii si pana la semnarea contractului de finantare

De la depunerea cererii de finantare si pana la aprobarea finantarii propriu-zise, exista cateva etape care pot determina daca cererea iti va fi aprobata sau nu. Iata care sunt acestea:

Ofiterii de evaluare din cadrul AM/OI vor evalua cererea de finantare si anexele aferente;

In cazul in care este nevoie de completari sau de revizuiri, ofiterii vor emite o solicitare potentialului beneficiar;

Solicitantul va trebui sa transmita raspunsul la solicitarea ofiterilor AM/OI, prin care sa ofere clarificarile cerute sau sa revizuiasca cererea de finantare conform instructiunilor acestora;

Personalul din cadrul AM/Oi va notifica solicitantul cu privire la aprobarea proiectului de finantare;

Dupa aprobarea proiectului, se va elabora contractul sau decizia de finantare la nivelul AM, care va fi transmisa catre solicitant in vederea semnarii de catre acesta sau de reprezentantul legal al acestuia;

Dupa ce sunt indeplinite toate aceste proceduri, documentul (contractul sau decizia de finantare) va fi semnat de catre reprezentantul legal al AM.

Daca ai deja o afacere sau iti doresti sa demarezi un proiect finantat din fonduri europene, iti recomandam sa urmaresti cu atentie toate conditiile de eligibilitate mentionate in ghidul solicitantului si sa te asiguri ca poti respecta in totalitate procedurile enumerate in acesta.

In cazul in care vrei sa-ti cresti sansele de a obtine finantarea, este indicat sa apelezi la serviciile unui consultant specializat in obtinerea de fonduri europene pentru domeniul tau de interes.

Documente necesare pentru operațiunile specifice de înmatriculări / permise / examinări.

Ai aici toate documentele care sunt necesare pentru operațiunile specifice de înmatriculări/permise/examinări pe adresa:

https://www.drpciv.ro/documents-and-forms/taxe

spre exemplu:

Conţinutul dosarului de examen – permis auto

1) cerere tip;

2) fișa de școlarizare – valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor – emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;

3) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și după caz copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;

4) dovada achitării contravalorii permisului de conducere – 89 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

https://www.drpciv.ro/documents-and-forms/taxe

Contractul de partaj

Partajul se poate realiza la notariat, prin contract de partaj, atunci când coproprietarii se înţeleg asupra cotei-părţi ce va reveni fiecăruia. După realizarea actului de partaj, fiecare parte devine proprietară exclusivă asupra unei părţi determinate sau asupra unui bun dintre cele care au format obiectul coproprietăţii.

Contractul de partaj notarial se poate realiza în câteva zile, spre deosebire de partajul în instanță, și cuprinde următoarele etape:

1. Părțile vin la notariat pentru a depune actele necesare (vedeți rubrica de mai jos) și completează cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare;

2. În 2-3 zile, după ce biroul notarial obține extrasul de carte funciară de la OCPI, pățrile pot veni la notariat pentru semnarea contractului.

3. Notarul public înscrie contractul de partaj în cartea funciară în aceeași zi sau în ziua următoare autentificării contractului.

Acte necesare partaj bun imobil

 • acte de identitate părţi;
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul partajului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
 • certificate fiscale pe numele fiecăruia dintre coproprietari, eliberate de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că aceștia sunt la zi cu plăţile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs.
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
 • extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarii sunt la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.).
 • în cazul terenurilor, certificat de urbanism;

Partajarea bunurilor în mod amiabil, prin contract notarial de partaj este mult mai avantajoasă datorită costurilor mai mici și a duratei procedurii față de partajul în instanță.

Acte necesare la Direcția Pașapoarte

Documente necesare pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • actele de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;
 • după caz, procură specială sau declaraţia de acord a celuilalt părinte în original, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor sau persoana împuternicită de acesta, actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 • documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părinte conform art. 7 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 (citiţi detalii mai sus), ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, potrivit art. 7 alin. 1 lit. h) din acelaşi act normativ, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă există.

NOTE:

1. Prezenţa minorului este obligatorie la direcția pașapoarte pentru depunerea documentelor pentru eliberarea paşaportului, însă acesta nu poate depune personal documentele, ci doar prin părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;

2. La depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);

3. Declaraţiile sau, după caz, procurile speciale autentificate de autorităţile străine vor fi însoţite de o traducere legalizată şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a putea fi utilizate în faţa autorităţilor străine:

 • se apostilează documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga (Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia – Hertegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Costa Rica, Croația, Cipru, Cehia, Dominica, Ecuador, Estonia, Elveția, El Salvador, Fiji, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I. Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie și Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic, Monaco, Muntenegru, Namibia,Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Oman, Olanda, Panama, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia, Tonga, Triniadad si Tobago, Turcia, Ucraina, Ungaria, Venezuela);
 • sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară, potrivit prevederilor cuprinse în aceste tratate;
 • se supralegalizează documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus, în baza art. 62 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.
 • hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

4. Orice act pentru care s-a făcut mențiunea „în original” trebuie prezentat sub această formă, ceea ce înseamnă inclusiv că nu se poate folosi, în cazurile respective, un document trimis prin fax sau e-mail, scanat sau imprimat.

Reducere de 30% la prima descărcare?

X
0
  0
  Coș
  Coșul este golMagazin