Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 3
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Procedura inregistrarii contractelor incheiate cu nerezidenti persoane fizice si juridice
Publicat: 19 mai 2014


Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din România apartinând persoanelor juridice straine au obligatia sa înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul României prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate în România, care genereaza venituri impozabile.


Declarare
Înregistrarea contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul României se realizeaza prin depunerea, la organul fiscal competent, a „Declaratiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul României, initiale/aditionale (conexe), încheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente“, cod MFP 14.13.01.40/n, fara a fi însotita de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaratie. Declaratia se depune pentru fiecare contract sau document care justifica prestarile efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricaror documente prevazute de lege. În situatia în care în datele declarate initial intervin modificari, acestea se declara în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaratii rectificative. Declaratia se rectifica bifându-se cu „X“ casuta prevazuta în acest scop.

Înregistrarea contractelor/documentelor mentionate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectueaza la organele fiscale teritoriale în a caror raza persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din România apartinând persoanelor juridice straine, beneficiare ale activitatilor prevazute mai sus, îsi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin exceptie, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit reglementarilor legale în vigoare, au obligatia înregistrarii contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare. Atunci când nu este încheiat contract în forma scrisa, se înregistreaza documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul României: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piata sau orice alte documente corespunzatoare.

Atentie! Contractele/documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din România apartinând persoanelor juridice straine cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrarii.


Sanctiuni
Neîndeplinirea obligatiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul României se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, conform prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

*
Baza legala: Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din România apartinând persoanelor juridice straine si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 695/10.10.2012.Sursa: www.finantevalcea.ro
inregistrare, contracte, nerezidenti, persoane, fizice, juridice

Top accesari azi

Depunerea si completarea Declaratiei 394 in 2015...[4]

Declararea impozitului retinut de la nerezidenti ...[4]

Republicarea actelor normative, la aceeasi data cu publicarea legii de amendare...[3]

In atentia societatilor si companiilor nationale!...[3]

Taxa pe valoarea adaugata de pe bonurile fiscale poate fi dedusa ...[3]

Atentie la certificarea declaratiilor fiscale! A devenit optionala, dar firmele care nu o fac ar putea fi controlate mai des de Fisc...[2]

Precizari privind timbrul de mediu pentru autovehicule ...[2]

Obligatii declarative cu termene in luna septembrie 2013...[2]

Obligatia operatorilor economici inregistrati in Romania in scopuri de taxa pe valoarea adaugata de a transmite informatiile statistice Intrastat...[2]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea a II-a...[2]

Obligatiile contribuabililor care aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor (2013)...[2]

Obligatiile unei persoane fizice autorizate care are angajati...[2]

Cursul de schimb valutar utilizat la calculul cifrei de afaceri la 31.12.2014...[2]

Vineri, 20 decembrie 2013 inclusiv, termen pentru unele obligatii fiscale ...[2]

Completari aduse formularelor 010 si 070...[2]

Determinarea impozitului pe veniturile din investitii ...[2]

Protocol de colaborare in vederea schimbului de informatii intre ANAF si autoritatile administratiei publice locale ...[2]

Se modifica salariul de baza minim brut...[2]

Noi prevederi legale privind administrarea marilor contribuabili ...[2]

Raspunderea solidara in cazul recuperarii creantelor fiscale...[2]