• 0722 - 39 69 59
 • info@descarc.ro

Autor: mona

Acte necesare nou născut / alocația de stat / indemnizația creștere copil

1. Acte necesare pentru eliberarea CERTIFICAT CONSTATATOR DE NAȘTERE (la maternitate):

– acte identitate părinți;

– certificate naștere părinți;

– certificat căsătorie.

2. Acte necesare CERTIFICAT NASTERE COPIL (in termen de 15 zile):

– certificat constatator de naștere;

– acte identitate părinți;

– certificate naștere părinți;

– certificat căsătorie.

3. Acte necesare pentru TRUSOU NOU-NASCUT:

– certificat naștere nou-născut (original si copie xerox);

– acte identitate părinți (original si copie xerox);

-cerere tip – dublu exemplar (prezenta obligatorie a ambilor părinți).

4. Acte necesare acordării ALOCATIEI DE STAT (0-2 ani)

– cerere tip;

– act de identitate al unuia dintre părinți (copie si original);

– certificat naștere nou-născut (copie si original);

– dosar cu șină.

5. Acte necesare pentru INDEMNIZATIA LUNARA PENTRU CREȘTERE COPIL PANA LA 2 ANI:

– cerere tip;

– act de identitate solicitant;

– certificat naștere copil (original si copie);

– adeverință tip eliberata de angajator ( din care sa rezulte: veniturile salariale timp de 12 luni pana la

nașterea copilului, prima si ultima zi de concediu maternitate, data împlinirii celor 42 zile- concediu de lăuzie, prima zi de concediu de creștere copil);

– dosar cu șină.

Importanța Fișei Postului

Fișa postului este un instrument întocmit de compania care recrutează. În aceasta trebuie să se regăsească atribuțiile și drepturile ce îi revin unui angajat la viitorul loc de muncă. Și nu doar asta, ci și modul de îndeplinire a acestora atât timp cât este angajat pe o anumită poziție. Fișa postului trebuie, de asemenea, să conțină cerințele jobului, dar și sarcinile pe care angajatul le va îndeplini.

Deși este o anexă a contractului individual de muncă, fișa postului este la fel de importantă. Iar elementele pe care trebuie să le cuprindă sunt: cerințele necesare pentru ocuparea rolului, condițiile de muncă, responsabilitatea propriu-zisă a angajatului și standardele de performanță.

În Codul Muncii există mai multe articole care fac referire la fișa postului. Ele se referă atât la obligațiile și responsabilitățile viitorului angajat, cât și la ale angajatorului. Câteva dintre elementele care se regăsesc în Codul Muncii:

 • Angajatul este obligat să realizeze norma de muncă și să-și îndeplinească atribuțiile ce îi revin conform fișei postului.
 • La rândul lui, angajatorul are obligația de a informa angajații despre condițiile de muncă. Dar și de a asigura permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă.
 • Angajatorii care nu respectă cerințele din fișa postului pot fi amendați de către inspectoratul teritorial de muncă.

Fișa postului stă la baza mai multor procese de resurse umane. Printre acestea se numără recrutarea și selecția, angajarea, formarea profesională, dar și dezvoltarea viitorilor angajați. Fără fișa postului aceste procese nu s-ar derula într-un mod eficient.

De asemenea, aceasta este importantă pentru viitorul angajat care urmează să ocupe poziția scoasă la bătaie. Căci fișa postului este un ghid în care angajatului i se oferă o descriere detaliată a postului în termeni de responsabilități pe care trebuie să și le asume la nivelul organizației.

Având în față fișa postului, angajatul va cunoaște încă din prima zi tot ce presupune poziția sa în companie. Își va cunoaște responsabilitățile, sarcinile, mediul și programul de lucru.

Pentru angajator, aceasta mai poate reprezenta baza de plecare în evaluarea corectă a performanțelor și asigură totodată condițiile de promovare și formare profesională a viitorului angajat.

Fișa postului trebuie să conțină anumite elemente obligatorii. Printre acestea se numără:

 • denumirea oficială a postului
 • locul pe care îl va ocupa viitorul angajat în organigramă
 • cerințele necesare ocupării postului
 • definirea responsabilităților
 • indicatorii de performanță
 • data la care a fost întocmită și semnată atât de angajat, cât și de angajator.

După ce angajatul a acceptat noul său rol, va semna contactul împreună cu fișa postului. Unul dintre exemplare rămâne în departamentul de resurse umane, iar cel de-al doilea îi revine angajatului.

Aici găsiți modele de Fișe ale Postului. În cazul în care doriți personalizarea lui, #echipadescarc este la dispoziția d-voastra la 0722 – 39 69 59 sau personalizare@descarc.ro.

Dosare și condiții de eligibilitate Fonduri europene nerambursabile

Pentru exercitiul financiar 2014-2020, Romania are alocate fonduri europene in valoare de 38,9 miliarde de euro, dintre care aproximativ 3 miliarde sunt destinate exclusiv firmelor mici si mijlociii (IMM), sumele putand fi accesate pana in anul 2022.

Cu toate ca anumite linii de finantare si-au epuizat deja fondurile europene, exista inca suficiente oportunitati prin care un antreprenor sa obtina acces la finantarea europeana. In cele ce urmeaza vom explica intregul mecanism de functionare a fondurilor europene, vom prezenta principalele linii de finantare in functie de fiecare domeniu in parte si vom oferi informatii despre accesarea acestora.

La nivel european, fondurile sunt gestionate direct de Comisia Europeana, atunci cand proiectele sunt derulate de catre serviciile sale si prin gestiune partajata, de fiecare stat membru in parte, atunci cand programele de finantare sunt incredintate spre implementare tarilor membre UE. Aproximativ 80% din fondurile europene acordate se supun gestiunii partajate.

Principalele tipuri de fonduri europene

In Romania, principala sursa de finantare a Programelor Operationale este reprezentata de Fondurile Europene Structurale si de Investitii (fondurile ESI), care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economica si sociala la nivel national. Din aceasta categorie de fonduri fac parte:

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Acest fond urmareste consolidarea coeziunii economice si sociale la nivel european, prin corectarea dezechilibrelor existente intre regiunile din spatiul intracomunitar. Fondurile vizeaza domenii precum: dezvoltarea regionala, cresterea competitivitatii IMM-urilor, cercetarea, inovarea sau dezvoltarea urbana durabila.

Fondul de Coeziune (FC)

Acest fond finanteaza proiecte de infrastructura, mediu, energie, transport, prin imbunatatirea eficientei energetice, dezvoltarea transportului feroviar si public, utilizarea surselor de energie regenerabila.

Fondul Social European (FSE)

Acest fond reprezinta principalul instrument european care vizeaza crearea de locuri de munca si asigurarea de oportunitati profesionale echitabile pentru toti cetatenii europeni.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)

Reprezinta mecanismul european de finantare a politicii UE de dezvoltare rurala, prin care se acorda fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana pentru dezvoltarea economica si sociala a spatiului rural din Romania.

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)

Este fondul UE destinat politicilor europene in domeniul pescuitului si al afacerilor maritime.

De mentionat este faptul ca dezvoltarea agriculturii este finantata si prin platile directe (subventii agricole), suportate din Fondul European pentru Garantare Agricola (FEGA). In ceea ce priveste ajutoarele pentru persoanele defavorizate, sumele sunt distribuite prin Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD).

Fonduri europene nerambursabile

Fiecare dintre aceste fonduri este adresat unui anumit program, care vizeaza dezvoltarea unuia sau mai multor sectoare. Principalele programe finantate din fondurile europene structurale sunt:

Programul Operational Capital Uman (POCU);

Programul Operational Competitivitate (POC);

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM);

Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA);

Programul Operational Regional (POR);

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT);

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR);

Programul National pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM).

Potrivit documentelor cadru agreate cu Uniunea Europeana pentru exercitiul financiar 2014-2020, au fost stabilite anumite prioritati in ceea ce priveste investitiile finantate din fondurile europene.

Dintre acestea putem enumera:

 • Investitii in agricultura si dezvoltare rurala;
 • Investitii in acvacultura si in cresterea productivitatii IMM-urilor care isi desfasoara activitatea in acest domeniu;
 • Dezvoltarea IMM-urilor si cresterea competitivitatii mediului de afaceri;
 • Investitii in infrastructura de baza: transporturi, retele de apa potabila, canalizare, sanatate, educatie, turism, eficienta energetica si energie regenerabila;
 • Investitii in cercetare, dezvoltare si inovare in domenii prioritare pentru Romania, dar si in domeniul tehnologiei informatiei sau a comunicatiilor;
 • Investitii in capitalul uman, prin activitati de informare sau de reconversie profesionala, servicii sociale, infiintarea de locuri de munca si combaterea saraciei;
 • Cooperarea teritoriala intre regiunile UE in domeniul cercetarii, transportului, mediului, educatiei, sanatatii si securitatii;
 • Consolidarea capacitatii administrative a beneficiarilor in vederea pregatirii si implementarii proiectelor finantate din FESI;
 • Consolidarea si dezvoltarea administratiei publice centrale si locale prin realizarea de investitii specifice.

In functie de categoria fondului pentru care se solicita finantarea, urmatoarele entitati publice si private pot accesa fonduri europene:

Fonduri destinate politicii de coeziune

Aceste fonduri pot fi accesate de societati comerciale (intreprinderi mici si mijlocii, microintreprinderi sau intreprinderi mari), ONG-uri, autoritati publice locale si asociatii ale acestora, companii nationale, institute de cercetare, institutii publice sau de invatamant.

Fonduri destinate sectorului agricol

Acest tip de finantare poate fi accesat de PFA-uri cu profil agricol, cooperative agricole si societati cooperative agricole, dar si de grupurile de producatori infiintate conform legislatiei in vigoare.

Fonduri destinate infrastructurii locale

Sunt destinate organizatiilor sau federatiilor utilizatorilor de apa, formate din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole.

Afaceri non-agricole in mediul rural

Fondurile europene cuprinse in aceasta categorie pot fi accesate si utilizate de entitatile din mediul rural, pentru dezvoltarea de activitati, altele decat agricultura, dupa cum urmeaza:

Fermieri sau membri ai unei exploatatii agricole din mediul rural, care isi diversifica activitatea si demareaza pentru prima data un proiect non-agricol;

Microintreprinderi si intreprinderi mici infiintate in anul in care se depune cererea de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali, insa in care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii proiectului (start-up-uri).

In ceea ce priveste Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, finantarea poate fi accesata de: persoane aflate in saracie severa, persoane/familii aflate in situatii critice de viata sau persoane/familii fara adapost.

Cum sa accesezi fonduri europene

Daca iti doresti sa accesezi fonduri europene, insa nu cunosti pasii ce trebuie urmati, te vputem ajuta prim firma parteneră Monasi Cursuri și Consultanță. Totusi, trebuie sa retii ca procedurile si conditiile impuse difera in functie de fiecare linie de finantare in parte si de aceea, pentru a-ti asigura succesul, este necesar sa apelezi la serviciile unei agentii specializate in obtinerea de fonduri europene.

Eligibilitatea proiectului

Pentru inceput, va trebui sa te asiguri ca proiectul pentru care doresti sa obtii finantarea se incadreaza in domeniile de eligibilitate ale fondurilor, respectiv Programul Operational – Axa Prioritara.

Eligibilitatea beneficiarului

De asemenea, va trebui sa te asiguri si ca entitatea care va avea calitatea de beneficiar (intreprindere mica, fermier, PFA etc.) indeplineste conditiile de eligibilitate precizate in Ghidul Solicitantului respectivei masuri.

Elaborarea cererii de finantare

In continuare, este necesar sa elaborezi o cerere de finantare, care va trebui depusa in cadrul Programului Operational in care se incadreaza respectivul proiect, pana la data limita de depunere a cererilor.

Obtinerea finantarii depinde intr-o mare masura de corectitudinea cu care este completata cererea de finantare, dar si de calitatea proiectului si de respectarea tuturor conditiilor specifice mentionate in Ghidul Solicitantului respectivei masuri.

Etape de la depunerea cererii si pana la semnarea contractului de finantare

De la depunerea cererii de finantare si pana la aprobarea finantarii propriu-zise, exista cateva etape care pot determina daca cererea iti va fi aprobata sau nu. Iata care sunt acestea:

Ofiterii de evaluare din cadrul AM/OI vor evalua cererea de finantare si anexele aferente;

In cazul in care este nevoie de completari sau de revizuiri, ofiterii vor emite o solicitare potentialului beneficiar;

Solicitantul va trebui sa transmita raspunsul la solicitarea ofiterilor AM/OI, prin care sa ofere clarificarile cerute sau sa revizuiasca cererea de finantare conform instructiunilor acestora;

Personalul din cadrul AM/Oi va notifica solicitantul cu privire la aprobarea proiectului de finantare;

Dupa aprobarea proiectului, se va elabora contractul sau decizia de finantare la nivelul AM, care va fi transmisa catre solicitant in vederea semnarii de catre acesta sau de reprezentantul legal al acestuia;

Dupa ce sunt indeplinite toate aceste proceduri, documentul (contractul sau decizia de finantare) va fi semnat de catre reprezentantul legal al AM.

Daca ai deja o afacere sau iti doresti sa demarezi un proiect finantat din fonduri europene, iti recomandam sa urmaresti cu atentie toate conditiile de eligibilitate mentionate in ghidul solicitantului si sa te asiguri ca poti respecta in totalitate procedurile enumerate in acesta.

In cazul in care vrei sa-ti cresti sansele de a obtine finantarea, este indicat sa apelezi la serviciile unui consultant specializat in obtinerea de fonduri europene pentru domeniul tau de interes.

Documente necesare pentru operațiunile specifice de înmatriculări / permise / examinări.

Ai aici toate documentele care sunt necesare pentru operațiunile specifice de înmatriculări/permise/examinări pe adresa:

https://www.drpciv.ro/documents-and-forms/taxe

spre exemplu:

Conţinutul dosarului de examen – permis auto

1) cerere tip;

2) fișa de școlarizare – valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor – emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;

3) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și după caz copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;

4) dovada achitării contravalorii permisului de conducere – 89 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

https://www.drpciv.ro/documents-and-forms/taxe

Acte necesare schimbare permis auto

Pentru a face rapid o schimbare de permis în 2020, este bine să știi exact ce acte sunt necesare. În plus, poți evita statul la cozi, dacă îți faci o programare online pentru schimbare permis auto.

Permisul auto se poate schimba în cazul în care expiră termenul de valabilitate.

În cazul schimbării numelui posesorului ori pierderii, deteriorării sau furtul permisului auto, înainte de expirarea teremenului de valabilitate, se eliberează un duplicat. Iată ce acte sunt necesare pentru schimbare permis în diverse situații:

Schimbarea permisului auto se poate face înainte sau după expirare, însă numai după efectuarea vizitei medicale. Acte necesare:

 • cerere schimbare permis- care se primește completată la ghișeul de schimbare permise auto și trebuie doar semnată buletin sau carte de identiate a titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România.
 • dovada plăţii taxei pentru permisului de conducere – 68 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 • permisul de conducere, în original fișa medicală pentru schimbare permis auto– document emis de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.
 • în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu, în original şi copie;

Acte necesare schimbare permis auto pierdut sau în cazul schimbării numelui

În cazul pierderii, reţinerii sau furtului permisului de conducere, titularul trebuie să declare acest lucru pentru completarea în mod corespunzător a cererii de schimbare permis. În aceste cazuri, va fi eliberat un duplicat al permisului auto.

Tot un duplicat al permisului auto se cere și atunci când se schimbă numele.

Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă la adresa poştală sau adresa elecronică a Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor judeţean sau cel al Municipiului București. În acest caz este necesar să atașați celelalte acte necesare în copie sau scanate.

De asemnenea, dacă se solicită schimbarea permisului prin corespondență, în momentul ridicării noului permis de la ghișeu este nevoie și de actele originale după care s-a făcut copie sau care au fost scanate.
Acte necesare schimbare permis auto:

 • cererea titularului. Aceasta se editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind motivul lipsei permisului de conducere.
 • Dacă se solicită eliberarea duplicatului prin corespondență sau e-mail se poate descărca prin activarea butonului descarcă;
 • actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România;
 • dovada plăţii taxei pentru permisul de conducere – 68 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 • permisul de conducere, în caz de deteriorare sau pentru schimbarea numelui.
 • în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

Preschimbare permis auto străin cu unul românesc

Pentru preschimbarea permisului auto străin cu un permis auto românesc, titularul trebuie să depună personal dosarul de preschimbare.

Acte necesare:

 • cererea pentru preschimbare permis auto permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile străine, în original și
 • traducerea legalizata în limba româna a acestuia,
 • dacă este cazul documentul de identitate al solicitantului, în original şi copie, respectiv:
 • în cazul cetăţenilor străini, paşaportul şi certificatul de înregistrare,
 • permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în Romania;
 • în cazul cetăţenilor români, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate;
 • fişa medicală, în original, completată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare,
 • în cazul în care se solicită un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativă;
 • dovada plăţii taxei pentru permisul de conducere- 68 lei. (se achită la sucursalele CEC Bank sau trezorerie)

Cum se face programare pentru schimbare permis

Cei care doresc schimbarea permisului auto pot face programare online și evită, astfel, statul la cozi.

Programarea se poate face accesând site-ul DRCPIV și completând, foarte simplu, datele necesare.

Este important de menționat că programarea online pentru schimbarea permisului se respectă întocmai, așadar, orice întârziere va duce la pierderea programării.

 

În cât timp se eliberează permisul de conducere

Schimbarea permisului este, în prezent, o procedură destul de rapidă.

După depunerea actelor necesare, eliberarea permisului de conducere se face, de obicei, în decurs de câteva ore.

Pentru ridicarea permisului este nevoie de prezența titularului la ghișeu, cu actul de identitate în original, după trecerea timpului comunicat la depunerea actelor.

Acte necesare pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă

Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial în funcţie de domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Solicitantul poate fi persoana îndreptăţită, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum şi mandatarul, desemnat prin procură specială, în situaţia în care este mandatat şi să încaseze drepturile de pensie.

Prin domiciliul persoanei solicitante se înţelege locul unde o persoană îşi are locuinţa statornică sau principală şi se dovedeşte cu actul de identitate.

Actele necesare pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă sunt:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie ;
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privindvechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • procura specială , pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990 , republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

Procura speciala urmeaza sa fie emisa in urmatoarele conditii :

 • Pentru cetatenii straini cu domiciliul in strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, dupa cum urmeaza:
  • in cazul statelor semnatare ale Conventiei de la Haga procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului de la care emana documentul;
  • in cazul statelor cu care Romania are incheiate tratate sau conventii de asistenta juridical bilaterala in acest domeniu, procura este valabilafara nici o alta formalitate.
 • Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu in conditiile prevazute mai sus, precum si de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei
 • Atat pentru cetatenii straini, cat si pentru cetatenii romani este valabila procura speciala emisa de notarii publici de pe teritoriul Roamaniei.
 • Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele documente:

-numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului la pensie;

-numele, prenumele, datele de identificare ale mandatarului;

-obiectul mandatului( intocmirea dosarului de pensie, deschiderea contuluicurent personal, incasarea pensiei pentru plati restante, semnarea extrasului de cont);

-precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusive cea de a anunta in termen casei de pensiiiorice schimbare intervenita in situatia titularului , de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie.

Procura speciala care nu este emisa in limba romana, precum si apostila ( cand este cazul) vor fi traduse si legalizate.

Procura este valabila 18 luni.


Actele se depun la sediul Casei Judetene de Pensii din județul dumneavoastră.

Reducere de 30% la prima descărcare?

X
0
  0
  Coș
  Coșul este golMagazin