Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 5
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Luni, 26 mai 2014, termen limita pentru depunerea formularului 200. Cine il depune?
Publicat: 15 mai 2014


In atentia contribuabililor care, în anul 2013, au realizat venituri din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real; piscicultura si silvicultura; transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise; operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, ca au obligatia ca, pâna luni, 26 mai 2014, sa depuna la Fisc „Declaratia privind veniturile realizate din România”, cod 200.


Completare, depunere
Formularele 200 pot fi obtinute direct, gratuit, de la sediile unitatilor fiscale, sau se pot descarca de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ Descarcare declaratii - în cazul depunerii declaratiilor online.

Dupa completare, formularele pot fi depuse:
- la organul fiscal în a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
- la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru urmatoarele categorii de venituri: venituri din drepturi de proprietate intelectuala; venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârsitul anului fiscal; venituri din investitii reprezentând câstiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise; venituri din investitii reprezentând câstiguri/pierderi din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
- la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, de catre contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal în România care realizeaza venituri, altele decât cele prevazute mai sus;
- prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro.

Dupa transmitere electronica, contribuabilii sunt obligati sa consulte starea declaratiei prin vizualizarea acesteia, accesând http://www.anaf.ro/StareD112.

Declaratia se completeaza în doua exemplare, scriind corect si citet datele în module.

Atentie! Contribuabilii care au mai multe surse sau categorii de venit si au obligatia depunerii formularului 200 vor completa Anexa la Declaratia privind veniturile realizate din România, pentru fiecare sursa de venit.


Exceptii
Nu au obligatia depunerii declaratiei, urmatoarele categorii de contribuabili:
- persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor;
- persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
- persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta în contractul încheiat între parti este stabilita în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfârsitul anului anterior nu îndeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final;
- persoanele fizice care au realizat venituri din activitati agricole cu impunere finala, între 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata ori luate în arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare.


Sanctiuni
Nedepunerea pâna la 26 mai 2014 a declaratiilor de venit de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 500 lei.

Sursa: www.finantevalcea.ro
depunere, formular, 200, cine, depune, formularul, 200, in mai, 2014

Top accesari azi

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea a II-a...[4]

Determinarea plafonului pentru TVA la încasare...[4]

Cine a depus Declaratia 221 pana la 27.05.2013, trebuie sa o depuna din nou pana la 25.06.2013 – urmare a modificarilor aduse de Legea 168/2013 ...[3]

Noutati OMFP 1802/2014: Tratamentul contabil al stimulentelor acordate la incheierea sau renegocierea unor contracte-preluarea prevederilor interpretarii SIC 1...[3]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea a III-a...[3]

Declaratia 311 - documentar fiscal ...[3]

Regimul fiscal al microintreprinderilor – informatii actualizate la nov. 2014...[3]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea I...[3]

Noutati OMFP 1802/2014: Clarificari privind clasificarea datoriilor in curente si necurente (preluarea prevederilor IAS 1)...[3]

Obligatiile fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa...[3]

Cine intocmeste si depune Situatiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2013 pana la 30 mai 2014 ...[3]

Termenul de depunere a declaratiilor fiscale pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2014 – este 22 decembrie 2014 ...[2]

Comunicarea pro-ratei la Fisc (termen limita: 25 ianuarie 2013)...[2]

Reinnoirea certificatelor digitale pentru semnatura electronica ...[2]

Modificari si completari aduse Codului Fiscal referitoare la contributiile sociale ...[2]

Persoanele fizice din toata tara isi pot verifica electronic situatia fiscala. Cum functioneaza sistemul...[2]

Obligatii declarative cu termene in luna mai 2014...[2]

Casa de marcat va avea jurnal electronic în loc de rola. Platitorii de taxe-premiati lunar prin loterie...[2]

Obligatii fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa ...[2]

ANAF va verifica periodic contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA considerati cu risc crescut...[2]