Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 1
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Declaratia 311 - documentar fiscal
Publicat: 14 mai 2014


Sunt prezentate mai jos principalele aspecte privind declararea taxei pe valoarea adaugata colectata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, prin formularul 311.


Obligatia completarii si depunerii
Formularul 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata" a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se completeaza si se depune:

- potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. a) din Codul Fiscal (CF), de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF, si care efectueaza, dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) CF;

- potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. a) din CF, coroborat cu pct. 801 alin. (2) din Normele Metodologice de aplicare a Titlului VI din CF, de catre persoanele impozabile care se afla în situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din CF si al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF, în situatia în care acestea efectueaza, dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;

- potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. b) din CF, de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare si al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate înaintea anularii înregistrarii în scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevazut de art. 134^2 alin. (3) - (8) din CF, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- potrivit art. 156^3 alin. (101) din CF, de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din CF, care au aplicat sistemul TVA la încasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii înainte de anularea înregistrarii în scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la încasare prevazut de art. 134^2 alin. (3) - (8) din CF, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.


Continut declaratie
Formularul 311 cuprinde:
- taxa colectata de catre persoanele a caror înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulata, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF, care trebuie platita în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din CF pentru livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectata de catre persoanele impozabile care se afla în situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din CF si al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF, care efectueaza, dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;

- taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrarii în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la încasare prevazut de art. 134^2 alin. (3) - (8) din CF, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrarii în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din CF, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la încasare prevazut de art. 134^2 alin. (3) - (8) din CF, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.


Termen de depunere
Termenul de depunere a Declaratiei 311 este:
- pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii si/sau pentru achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF, în situatia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operatiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

- pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri efectuate prin organele de executare silita de catre persoanele impozabile care se afla în situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din CF, livrari efectuate dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF;

- pâna la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrarii în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din CF, în situatia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operatiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.


Alte precizari
Declaratia se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala persoana impozabila îsi are domiciliul fiscal sau în a carui evidenta aceasta se afla înregistrata ca platitor de impozite si taxe, direct sau prin împuternicit, la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata.

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifând casuta corespunzatoare de pe formular.

*
Baza legala: Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.224/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 549/29.08.2013.Sursa: www.finantevalcea.ro
anulare, tva, taxa, valoare, adaugata, 311, depunere

Top accesari azi

Declararea impozitului retinut de la nerezidenti ...[4]

Depunerea si completarea Declaratiei 394 in 2015...[4]

Republicarea actelor normative, la aceeasi data cu publicarea legii de amendare...[3]

Taxa pe valoarea adaugata de pe bonurile fiscale poate fi dedusa ...[3]

Obligatii declarative cu termene in luna februarie 2014 ...[3]

In atentia societatilor si companiilor nationale!...[3]

Incepand cu luna august 2013, bonurile fiscale nu se mai declara in Declaratia 394 ...[2]

Versiune noua pentru Declaratia 112 - Soft J...[2]

Obligatia operatorilor economici inregistrati in Romania in scopuri de taxa pe valoarea adaugata de a transmite informatiile statistice Intrastat...[2]

Important! Este disponibila o versiune noua pentru Declaratia 100!...[2]

Precizari privind timbrul de mediu pentru autovehicule ...[2]

Determinarea impozitului pe veniturile din investitii ...[2]

Obligatii declarative cu termene in luna septembrie 2013...[2]

Instructiuni de completare a formularului 012 - Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit...[2]

Obligatiile contribuabililor care aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor (2013)...[2]

Procedura inregistrarii contractelor incheiate cu nerezidenti persoane fizice si juridice ...[2]

Vineri, 20 decembrie 2013 inclusiv, termen pentru unele obligatii fiscale ...[2]

Perioada fiscala a taxei pe valoarea adaugata ...[2]

In atentia persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente si beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului! ...[2]

Procedura reinnoirii certificatelor digitale pentru semnatura electronica ...[2]