Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 1
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Documente necesare obtinerii fromularului A1
Publicat: 05 februarie 2014


1. certificatul de inregistrare a societatii, eliberat de catre oficiul teritorial al registrului comertului;
2. certificatul de atestare fiscala, eliberat de unitatea teritoriala competenta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din care sa rezulte ca angajatorul in cauza nu are datorii la bugetul general consolidat, la data depunerii solicitarii privind determinarea legislatiei aplicabile;
3. adeverinta de la inspectoratul teritorial de munca, emisa conform legii, respectiv declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al angajatorului, insotita de alte documente doveditoare, din care sa rezulte numarul total de salariati incadrati cu contracte individuale de munca la data solicitarii determinarii legislatiei aplicabile;
4. certificatul constatator privind situatia angajatorului, emis de oficiul teritorial al registrului comertului pentru luna in curs;
5. situatii financiare actuale ale comerciantului din Romania sau din strainatate, verificate, aprobate si publicate potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul;
6. declaratie pe propria raspundere a angajatorului prin care sa se ateste cifra de afaceri realizata de acesta in Romania si cea realizata de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, in ultimul an, respectiv de la data infiintarii, dupa caz;
7. contracte comerciale implementate pe teritoriul Romaniei anterior perioadei pentru care se solicita atestarea legislatiei aplicabile;
8. contracte comerciale care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei in perioada pentru care se solicita atestarea legislatiei aplicabile;
9. contractul/antecontractul incheiat intre angajatorul din Romania si angajatorul din statul de angajare, precum si traducerea autorizata a acestuia, din care sa reiasa drepturile si obligatiile partilor contractante, misiunea de indeplinit de catre salariatii detasati, precum si perioada de executie a contractului;
10. declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
11. actul de identitate din Romania al salariatului/tilor pe care angajatorul intentioneaza sa-l/i detaseze temporar pe teritoriul altui stat membru;
12. contractul individual de munca al salariatului/tilor pe care angajatorul intentioneaza sa-l/i detaseze pe teritoriul altui stat membru, din care sa rezulte inclusiv:
a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata pe teritoriul altui stat membru;
b) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
c) prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;
d) conditiile de clima;
e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
f) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala;
g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.
13. adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimele 12 luni calendaristice, emisa de casa teritoriala de pensii competenta pentru fiecare salariat pe care angajatorul intentioneaza sa-l detaseze pe teritoriul altui stat membru;
14. declaratie pe propria raspundere a angajatorului care sa ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicita documente portabile A1 au beneficiat sau nu de formulare E 101 si E 102, documente portabile A1; daca persoanele in cauza au beneficiat de formulare E 101 si /sau E 102, de documente portabile A1, se vor prezenta, suplimentar, copii ale formularelor/documentelor respective.

Sursa: www.cnpas.org
a1, documente necesare, obtinere a1

Top accesari azi

Declararea impozitului retinut de la nerezidenti ...[4]

Taxa pe valoarea adaugata de pe bonurile fiscale poate fi dedusa ...[3]

Republicarea actelor normative, la aceeasi data cu publicarea legii de amendare...[3]

Obligatii declarative cu termene in luna februarie 2014 ...[3]

Precizari privind timbrul de mediu pentru autovehicule ...[2]

Incepand cu luna august 2013, bonurile fiscale nu se mai declara in Declaratia 394 ...[2]

Procedura inregistrarii contractelor incheiate cu nerezidenti persoane fizice si juridice ...[2]

A fost publicat OMFP 1682/2014 modificare OMFP 2389/2010 (procedura noua valorificare perisabilitati)...[2]

Reglementari privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie ...[2]

Obligatiile contribuabililor care aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor (2013)...[2]

Plati anticipate aferente trimestrului I 2013 ...[2]

CASS in cota de 5,5 la suta datorata de persoane fizice pentru anumite categorii de venituri ...[2]

Determinarea impozitului pe veniturile din investitii ...[2]

Valorile nominale indexate pentru tichetele de masa si de cresa ...[2]

Formularul 104 - Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor - un nou model ...[2]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 partea a II-a...[2]

Protocol de colaborare in vederea schimbului de informatii intre ANAF si autoritatile administratiei publice locale ...[2]

Cotele de contributii de asigurari sociale pentru anul 2014 ...[2]

Modificari ale Declaratiei 394 pentru ultima perioada fiscala de raportare din 2013...[2]

Modificarea unor formulare fiscale ...[2]